مشخصات عمومي نرم افزار قرض الحسنه و مالي اعتباري

شركت مهندسی سهند سامانه برتر، عضو شورای عالی انفورماتیک کشور با بیش از 12 سال سابقه کار در خصوص ارائه ، پشتیبانی و خدمات سامانه های ارسال و دریافت پیامک و مجموعه نرم افزار های مالی واداری ، با بیش از 3000  مشتری راضی در بخش های دولتی و خصوصی کشور ، با هدف بهبود و توسعه شبکه فروش خود اقدام به جذب عاملين فروش می نماید.

فرم تقاضا عاملیت فروش
قرارداد عاملیت فروش