امکانات ویژه نسخه ارسال پیامک :

 1. ورود اطلاعات افراد و ایجاد دفتر تلفن
 2. گروه بندی سمت اعضا، پرسنل و مخاطبین به صورت درخت پویا
 3. جستجوی عادی و سریع افراد به منظور دسترسی به اطلاعات
 4. ارسال پیام كوتاه به صورت تكی، گروهی، انتخاب از دفتر تلفن، ارسال انبوه به منظور تبلیغات یا نظرسنجی (به صورت آنی یا برنامه زمانی از پیش تعیین شده)
 5. صندوق گزارش پیام های كوتاه ارسال شده
  صندوق پیام های كوتاه پیشنویس
 6. بررسی وضعیت پیام در حالت های مختلف (دریافت، انتظار، خطا در ارسال و ارسال شده)
  امكان هماهنگی برای دعوت به جلسه و یا اعلام زمان برگزاری جلسات، همایش ها و نشست ها به صورت اتوماتیک (تعریف اعضای جلسه، زمان برگزاری جلسه و تاریخ ارسال پیامک)
 7. ارسال دعوتنامه های روزانه / صندوق پیام های كوتاه دریافتی
 8. امكان اتصال به شماره ویژه ارسال پیام كوتاه
 9. قابلیت آمارگیری بر اساس اطلاعات ارسال شده
 10. ارسال پیام كوتاه به صورت زمان بندی شده
 11. تعریف نظرسنجی به صورت زمانی (تعیین تاریخ و ساعت شروع و پایان نظرسنجی)
 12. قابلیت پاسخ خود كار به شركت كنندگان
 13. مدیریت و كنترل اطلاعات و بخش نامه ها در
 14. قسمت های: آموزش، پژوهش و كادر اداری مؤسسات آموزشی
 15. اعلام محصولات جدید به بازاریاب ها و نمایندگان /
 16. اعلام قیمت محصولات به نمایندگان
 17. اعلام مناقصه برای پیمانكاری / تبلیغات انبوه برای مدیران و همكاران
 18. ارسال پیام تبریک و تهنیت به مناسبتهای خاص
 19. اعلام سمینارهای كاری به همكاران و تأمین كنندگان
 20. ارسال خبر بخش نامه ها و مصوبات به همكاران
 21. اعلام جلسات كاری با همكاران و سازمان های دیگر (زمان كنفرانس، محتوا و . . .)
 22. اعلام خبرهای عمومی بر روی تلفن همراه
 23. اعلام درخواست همكاری و استخدام
  و صدها مورد كاری دیگر كه شما عزیزان می توانید بر حسب نیاز ارگان یا سازمان خود، اطلاعات را ارسال نمائید

و صدها مورد كاری دیگر كه شما عزیزان می توانید بر حسب نیاز ارگان یا سازمان خود، اطلاعات را ارسال نمائید.

MORE FEATURES